top of page
הר-גל נוכחות
מודול נוכחות

מערכת הנוכחות מבית הר-גל היא הנדבך השני בחליפת שלושת החלקים של הר-גל, המשלים את מערך השכר וניהול המשאב האנושי בארגון.

מערכת הנוכחות של הר-גל הינה כלי לניהול הנוכחות, ההיעדרות ומדדים תפעוליים אחרים באירגון עבור כל סוגי העובדים, תוך התאמה מלאה להוראות החוק ולנוהלי העבודה הפנים ארגונים.

המערכת מספקת פתרון מקיף לניהול השעות של עובדי הארגון החל משלב איסוף דיווחי השעות משעוני הנוכחות או מרכיבי איסוף אחרים, ועד השלב הסופי בו מועבר ניתוח השעות למודול השכר.

קליטת נתונים מתבצעת באופן אוטומטי או יזום בצורה פשוטה מכל אמצעי דיווח המוכרים: 

  • שעוני נוכחות, קוראים ביומטרים, בקרת כניסה, טלפונים סלולאריים וכו'.

  • הגדרת ההסכמים הינה ידידותית וקלה ומאפשרת התאמתם לדרישות הספציפיות של הארגון באופן עצמאי על ידי הלקוח.

  • מסכי הדיווח מציגים את הנתונים בצורה ברורה ובהירה על אופן הדיווח ותיקון דיווחים, כל זאת תוך כדי ביצוע בקרה מלאה על התהליך .

  • ניהול ההיעדרויות משולב עם נתוני העובד במערכת משאבי אנוש ומערכת השכר ומספק את יכולות התמיכה בדיווחי היעדרויות חלקיות ומלאות.

מערכת לניהול הזמן באופן נכון ומדוייק!

בסיס נתונים

בסיס נתונים אחד לשכר

ולמשאבי אנוש

MS Office

קשר עם כל כלי Office

בלחיצת כפתור 

הגדרת בדיקות תקינות 

כלי להגדרת בדיקות תקינות לשימוש הלקוח, ברמות שדה, קבוצת שדות.

מערך הרשאות

מערך הרשאות מפותח עד לרמת השדה, בהתאם לסוג הפעילות ועל פי המבנה  הארגוני, האוכלוסייה 

קשר עם עובדים

שילוב מלא של דואר אלקטרוני

ו-  Outlook 

חוקת שכר

תיעוד מלא של חוקת השכר

 

מעקב

יומן ממוחשב המתעד את פעילות המשתמשים  במערכת 

ממשק ידידותי למשתמש

ממשק ידידותי, אינטואיטיבי ונוח לתפעול 

סיוע

כולל שילוב של קול

וקבצי וידיאו

הצפנת נתונים

הצפנת נתונים יזומה

על ידי המערכת

 

איתור עובדים

כלים מהירים לאיתור

אוכלוסיות עובדים, לסימונן ולסינונן 

שירות אישי ומקצועי

תיעוד מלא

של חוקת השכר 

bottom of page