top of page
הר-גל משאבי אנוש
מודול משאבי אנוש

מערכת משאבי אנוש של הר-גל מהווה את הנדבך השלישי בחליפת המוצרים ומשלבת תחזוקה של מאגר נתונים אמין ונוח לצד ניהול תהליכים חוצי ארגון. 

מערכת HR – מערכת המיועדת לניהול המשאב האנושי בארגון. המערכת מציעה פתרונות מתקדמים  על מנת לאפשר למנהלי המשאב האנוש, השכר ולצוותי הניהול לנהל את תהליכי הגיוס, ההשמה, ההדרכה והפיתוח של העובדים, ולנהל את הכוח האדם באופן מקצועי ויעיל.

במערכת מנוהל תיק נתונים אישי מלא לכל עובד, הכולל נתונים כמותיים ואיכותיים מגוונים. נוסף על התיק האישי מנוהל ארכיון אישי של העובד, הכולל מסמכים, טפסים, תמונות, תעודות, מכתבים ועוד.

המערכת מנהלת מערך תקינה, מצבה וסוגי עובדים שונים (מועמדים, עובדי קבלן, עובדים, פורשים ועוד),
ומבצעת את הנחיות מנהלי משאבי אנוש, הבאות לידי ביטוי בשכר.

 

המערכת פועלת בסינרגיה מלאה עם מערכות השכר והנוכחות וכוללת תיק עובד ממוחשב.

מערכת עם ארגז כלים מושלם לניהול ההון האנושי !

בסיס נתונים

בסיס נתונים אחד לשכר

ולמשאבי אנוש

MS Office

קשר עם כל כלי Office

בלחיצת כפתור 

הגדרת בדיקות תקינות 

כלי להגדרת בדיקות תקינות לשימוש הלקוח, ברמות שדה, קבוצת שדות.

מערך הרשאות

מערך הרשאות מפותח עד לרמת השדה, בהתאם לסוג הפעילות ועל פי המבנה  הארגוני, האוכלוסייה 

קשר עם עובדים

שילוב מלא של דואר אלקטרוני

ו-  Outlook 

חוקת שכר

תיעוד מלא של חוקת השכר

 

מעקב

יומן ממוחשב המתעד את פעילות המשתמשים  במערכת 

ממשק ידידותי למשתמש

ממשק ידידותי, אינטואיטיבי ונוח לתפעול 

סיוע

כולל שילוב של קול

וקבצי וידיאו

הצפנת נתונים

הצפנת נתונים יזומה

על ידי המערכת

 

איתור עובדים

כלים מהירים לאיתור

אוכלוסיות עובדים, לסימונן ולסינונן 

שירות אישי ומקצועי

תיעוד מלא

של חוקת השכר 

bottom of page