top of page
הר-גל חישוב שכר
מודול שכר

מערכת השכר מהווה מערכת ליבה בארגון ומאפשרת ניהול מלא של כלל תהליכי השכר

מערכת השכר היא מערכת מרכזית בארגון, המאפשרת לנהל את תהליכי השכר בצורה מקיפה ומעודכנת. המערכת מתמקדת בניהול כל התהליכים הקשורים לשכר כולל חישוב ותשלומים של שכר, עמלות, פיצויים, קרן השתלמות, ניהול נתוני עובדים, חישוב רטורואקטיבי מלא ועוד.

המערכת מאפשרת לבצע חישובי שכר לכל ההסכמים הקיימים במשק הישראלי באמצעות הגדרות גמישות,
הניתנות לביצוע על ידי המשתמש וכן עבור כל סוגי מקבלי השכר, כגון: עובדים קבועים, עובדים שעתיים, עובדי שטחים, עובדים זרים, עובדי קבלן, עובדים ישראליים בחו"ל, עובדים בכירים וכו'.

 

המערכת מיועדת לשמור על זמינות המידע בכל נקודת זמן ולכל הרמות בארגון בהתאם להרשאות המוגדרות למשתמשים. המערכת מספקת תמיכה בקבלת החלטות על ידי ניתוח נתוני הארגון, סימולציה וחיזוי תוך חיסכון בזמן ובעלויות.

המערכת מאפשרת גישה מלאה לנתונים היסטוריים של העובד ושל המפעל, לדוחות ולמסמכים, ומציגה אותם בנוחות  ובמהירות.

נוסף על כך, המערכת כוללת מחולל דוחות משוכלל ורב עוצמה, המאפשר אחזור מידע על פי חתכים, סוגי אוכלוסיות ומיונים שונים.

    מערכת התפורה למידות שלך !

בסיס נתונים

בסיס נתונים אחד לשכר

ולמשאבי אנוש

MS Office

קשר עם כל כלי Office

בלחיצת כפתור 

הגדרת בדיקות תקינות 

כלי להגדרת בדיקות תקינות לשימוש הלקוח, ברמות שדה, קבוצת שדות.

מערך הרשאות

מערך הרשאות מפותח עד לרמת השדה, בהתאם לסוג הפעילות ועל פי המבנה  הארגוני, האוכלוסייה 

קשר עם עובדים

שילוב מלא של דואר אלקטרוני

ו-  Outlook 

חוקת שכר

תיעוד מלא של חוקת השכר

 

מעקב

יומן ממוחשב המתעד את פעילות המשתמשים  במערכת 

ממשק ידידותי למשתמש

ממשק ידידותי, אינטואיטיבי ונוח לתפעול 

סיוע

כולל שילוב של קול

וקבצי וידיאו

הצפנת נתונים

הצפנת נתונים יזומה

על ידי המערכת

 

איתור עובדים

כלים מהירים לאיתור

אוכלוסיות עובדים, לסימונן ולסינונן 

שירות אישי ומקצועי

תיעוד מלא

של חוקת השכר 

bottom of page